Tanke


Scan-Plast Glasfibertanke. Læs mere.

Scan-Plast har gennem mange år fremstillet præfabrikerede glasfibertanke til industrien. Vi fremstiller både standard glasfibertanke og specialløsninger. Med vores erfaring og ekspertise kan vi i samråd med kunden udarbejde det perfekte og ønskede resultat.

Glasfibertanke udføres specifikt til den enkelte opgave og kan leveres horisontalt eller vertikalt til brug overjordisk eller underjordisk. Glasfibertanke kan isoleres med PUR skum, specielt når væsker ikke tåler afkøling.


Scan-Plast glasfibertanke kan anvendes til mange formål blandt andet til opbevaring af flydende materialer som korrosive produkter som procesvand, syrer/base, flokkuleringsmidler og saltopløsninger til spildevandsrensning mm.

Scan-Plast producere et bredt udvalg af glasfibertanke til mange til anvendelser inden for industrien f.eks. kemikalietank, syretank, kemitank, fødevaretank, lagertank, blande- og procestank, saltlagetank, spildevandstank, regnvandstank, jordtank, saltopløsningstank samt vandtank mm.

Glasfibertanke er resistente overfor korrosion, tæring, aggressive væsker og klimatiske påvirkninger. Scan-Plast glasfibertanke har mange fordele som f.eks. lang levetid, lav vægt, minimum vedligeholdelse, antimagnetisk og gnistfri samt elektromagnetisk transparens mm.


Tankene er helstøbte, dvs. der er ingen boltesamlinger eller bolte, der kan skabe utætheder.
Glat inderside, der gør, at tanken holdes ren, og indholdet slipper let. Dette gør at tanken er let at rengøre, og er med til at sikre stor hygiejne.

En kuplet bund, sikre at tømningen af tanken sker uden stop, og total tømning. En kublet bund giver også en forholdsvis lav tank, der lettere indpasses bygninger.
En plan bund giver en lav tank med stort indhold, der lettere indpasses i lave bygninger.
Horisontale tanke leveres, til nedgravning, hvor de er dimensioneret i henhold til de stedlige krav tilpasset udefra kommende tryk.

Tankene kan leveres med opgavetilpassede fastgørelsesbeslag, der sikrer tanken ved f.eks. udendørsopstilling
Kublede tanke leveres med kraftige stålben, der er udført i opgavetilpasset rustfrit eller varmegalvaniseret stål i en kvalitet, beregnet til opstilling i kystnære områder.
Horisontale tanke kan leveres som saddeltanke liggende i glasfiber eller stålsadler.


Se vores brede glasfibertank program og find den glasfibertank, der opfylder dit behov.

Scan-Plast