Tromlesigte indløb

Tromlesigte til indløb.
Anvendes til fjernelse af urenheder ved større vandindløb.

Tromlen roterer kontinuerligt, således at grøde og andre frasorterede materialer fra vandløbet føres videre i vandløbet.

Sigtens tromle, som er fremstillet i rustfast stål, fungerer som rist, med lysning tilpasset den enkelte opgave.

Indløbstromlesigtens størrelse tilpasses efter vandmængde og et evt. eksisterende bygværk

Scan-Plast