Ozonanlæg til luftrensning

Ozonanlæg til luftrensning
Lugtrensningsanlæg til rensning af luft med indhold af uønskede, ildelugtende lugtstoffer, fra f.eks. rensningsanlæg, slam- og beluftertanke, procesindustri mv.

Anlæggets metode og udstyr er baseret på rensning med ozon (o3), hvor man udnytter ozonets meget effektive oxiderende egenskab til at nedbryde såvel organiske som uorganiske lugtstoffer i luften.

Ved oxidationsprocessen omdannes ozonet til ilt, mens lugtstofferne oxideres til mindre molekyler, som ikke kan afgive ubehagelig lugt. Der anvendes ingen kemikalier. I de fleste tilfælde danner processen ingen restprodukter, der skal opsamles og efterbehandles.

Lugtrensningsanlægget kan indbygges i de fleste ventilationsanlæg og også tilpasses rensning af afgasningsluft f.eks. fra slam-, gylle- og rådnetanke mv.

Den forurenede luft ledes gennem et særligt ozoneringskammer, hvor luften blandes med ozon, produceret af nogle specielle lavtryks UV-lamper, og oxidationsprocessen starter under påvirkning af UV-lys. Herved kombineres ozon-behandlingen med en fotokemisk proces.

Afhængig af den forurenede lufts sammensætning, kan det være nødvendigt med forfiltring f.eks. af partikler, men bortset herfra vil luften ikke skulle behandles yderligere.

Lugtrensning med ozon er en miljøvenlig, effektiv og prisbillig metode både etablerings- og driftsmæssig.
Samtidig er driftsikkerheden meget høj.

Lugtrensningsanlægget er fremstillet i glasfiberarmeret polyester, der sikrer lavere salgspriser, kemisk resistenthed overfor aggressive medier, korrosionsbestandighed mv.

Lugtrensningsanlægget løser, omend ikke alle opgaver, så de fleste opgaver.

Ring gerne for yderligere information eller et uforpligtende løsningsforslag til Deres opgave.

Ring for tilbud.

Fotos


Scan-Plast